Privacybeleid

Bijgewerkt: op 11/05/2021

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren hoe uw persoonlijke gegevens door HAPPN gebruikt worden. We nodigen u uit om het aandachtig te lezen. We bieden u echter wel een overzicht van de verzamelde gegevens en de redenen waarom deze werden verzameld op de volgende link: https://www.happn.com/en/privacy-basics/

1. Definities

App: de toepassing van HAPPN, beschikbaar in de Apple App Store, de Google Play Store en op de Webapp van HAPPN: https://app.happn.com

HAPPN: HAPPN, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 36.982,92 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 535 217 723, en eigenaar en enige exploitant van de App en het merk HAPPN.

AG: deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Lid: geregistreerde persoon op de App.Onder de Leden zijn ook abonnees.

Kenmerken van het Lid: Door het Lid opgegeven informatie, waarin hij zijn profiel beschrijft met betrekking tot zijn levensstijl en zijn kenmerken. Het Lid kan informatie die hij op zijn profiel wil weergeven selecteren en andere Leden die op de App verschijnen filteren door middel van deze informatie.

Map: kaart waarmee u Leden kunt vinden die tegengekomen bent.

Pas (aangeduid met een kruisje) : actie gesymboliseerd door een kruis om iemands gebrek aan interesse uit te drukken. Deze actie is geheim en wordt niet meegedeeld. “Gepaste” profielen verschijnen in de toekomst niet langer in de nieuwsfeed van het Lid, maar zijn nog steeds te vinden op de Map.

Like: actie gesymboliseerd door een hart met als doel interesse te tonen. Abonnees-leden hebben toegang tot de lijst met Likes. Deze actie blijft, behalve voor de eerste Like, geheim voor niet-Leden tot het krijgen van een wederzijdse Like.

SuperCrush: actie die leidt tot het versturen van een notificatie naar het Lid tot wie u zich richt. Dit geeft ook de mogelijkheid hem of haar een aanpasbaar privébericht te sturen om een privégesprek op gang te brengen.
Profielkeuring: Functie die het mogelijk maakt de echtheid van de profielfoto van het Lid te bewijzen en de badge “Goedgekeurd profiel” te krijgen, dit maakt het mogelijk om voor andere Leden te bewijzen dat de foto van het gezicht dat op het profiel is geupdate overeenkomt met de echte visuele bewegende identiteit van het lid (via video).

Crush: gebeurtenis tussen twee profielen, veroorzaakt door een wederzijdse Like van beide profielen. Het stelt een wederzijdse interesse voor en activeert een melding (“Je hebt een Crush”) waarmee u een gesprek kunt openen.

Boost: Functie die het voor Leden mogelijk maakt om de zichtbaarheid van hun profiel te vergroten gedurende de tijd dat deze optie geactiveerd is.

Berichten en /of spraakberichten: alleen Leden die een Crush (of indien beschikbaar een SuperCrush) hebben gekregen, kunnen de “Chat” -actie in de app starten en Berichten sturen. De Berichten zijn zichtbaar in het berichtencentrum dat toegankelijk is via het pictogram rechtsonder op de startpagina.

Packs: Door de Leden gekochte betaalde functies.

Profielfoto’s: profielfoto’s die het mogelijk maken het Lid makkelijk te herkennen: in dit verband accepteert het Lid om op zijn minst op nummer 1 een foto van zijn gezicht te plaatsen waar hij duidelijk herkenbaar is, dit zijn twee criteria die fundamenteel zijn voor het gebruik van de Diensten

Als er op nummer 1 geen foto van het gezicht van het Lid is geplaatst zal deze automatisch op nummer 1 worden gezet. In het geval dat het Lid meerdere foto’s van zijn gezicht plaatst kan hij de volgorde zelf kiezen.

Diensten : alle diensten, al dan niet tegen betaling, die HAPPN aanbiedt ter bevordering van virtuele of echte ontmoetingen tussen leden die elkaar hebben tegengekomen en die op basis van de gekozen zoekcriteria een wederzijdse interesse hebben.

HAPPN Premium: pakket van Diensten tegen betaling aangeboden door HAPPN in de vorm van een abonnement, waarvan de duur door het Lid kan worden gekozen.

HAPPN Supreme: een op abonnementen gebaseerde reeks van betaalde diensten aangeboden door HAPPN waarbij het Lid de duur kan kiezen.

Abonnee Lid: Lid dat zich heeft geabonneerd op HAPPN Premium of HAPPN Supreme.

Account: persoonlijke ruimte voor het Lid in de App, waartoe hij toegang heeft door zich te registreren en in te loggen op de App. Het geeft het Lid toegang tot de Diensten. Een Lid mag slechts één Account hebben.

Facebook Connect: een functie waarmee leden hun Facebook-account kunnen gebruiken om in te loggen op de app om het registratieproces te vereenvoudigen.

CrushTime: facultatief spel voorgesteld via een melding van HAPPN aan het Lid, waarbij elke partij uit een rooster van 4 profielen raadt welke persoon hem/haar geliket heeft door hem of haar terug te Liken.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verzamelde gegevens worden verwerkt door HAPPN, een Société par Actions simplifiées naar Frans recht ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 535 217 723, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 rue Feydeau 75002 Parijs, Frankrijk en die vertegenwoordigd wordt door zijn algemeen directeur, Karima Ben Abdelmalek.

HAPPN hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en respect voor uw privéleven. Dit privacybeleid (evenals ons Cookiebeleid en onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarin daarnaar wordt verwezen) is bedoeld om u te informeren over hoe we omgaan met de door u verstrekte persoonlijke gegevens die we verzamelen in de loop van uw gebruik van de App en Diensten. We nodigen u uit om dit document aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens te begrijpen en uw rechten op dit gebied te kennen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle door HAPPN geleverde Diensten die u gebruikt (met uitzondering van diensten die door derden worden geleverd en uitgevoerd, in dat geval is het privacybeleid van deze derden van toepassing in plaats van deze bepalingen).

3. De informatie die we verzamelen

HAPPN verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over u wanneer u de App van HAPPN gebruikt of wanneer u met HAPPN communiceert. Dit is informatie die u ons rechtstreeks stuurt of gegevens die we automatisch verzamelen.

Om de leesbaarheid van ons privacybeleid te waarborgen, volgt hier eerst een overzicht van de persoonlijke gegevens die door HAPPN worden verzameld en verwerkt. Onder dit overzicht vindt u details over alle verzamelde gegevens.

3.1 Gegevens die u ons rechtstreeks stuurt

Door onze Diensten te gebruiken, stuurt u ons informatie, waarvan sommige gegevens u kunnen identificeren. Wanneer u deze informatie verstrekt, zijn sommige van deze gegevens zichtbaar voor andere Leden van de App en dus openbaar beschikbaar op de App. Om u te helpen deze gemakkelijk te identificeren, wordt deze informatie hieronder als “Openbaar” aangeduid. HAPPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die door een lid op HAPPN worden onthuld en openbaar gemaakt. Andere informatie is echter niet zichtbaar voor andere Leden en is daarom niet toegankelijk voor hen, deze informatie wordt hieronder aangegeven als “Privé”.

HAPPN verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot uw registratie en tot uw interacties met HAPPN.

3.1.1. Aanmeld- en profielgegevens van het Lid

Noodzakelijke informatie voor aanmelding

Dit zijn de basisgegevens die nodig zijn voor de registratie om toegang te krijgen tot de Diensten.

Deze gegevens worden, afhankelijk van de aanmeldmethode die u kiest, op verschillende manieren door HAPPN opgehaald.

Indien u ervoor kiest zich aan te melden via uw Facebook-, Apple- of Google-account, dan worden uw gegevens bij deze organisaties opgehaald om de aanmelding zo eenvoudig mogelijk te houden. Door te klikken op de knop «Log in via Facebook/Apple/Google», gaat u ermee akkoord dat zij deze gegevens met ons delen.

Als alternatief kunt u zich ook aanmelden met een mobiel telefoonnummer, in welk geval uw gegevens rechtstreeks door u naar HAPPN worden verzonden.

Deze gegevens hebben betrekking op uw identiteit.

Afhankelijk van het type aanmelding dient bepaalde informatie verplicht verstrekt te worden in verband met het leveren van onze Diensten. Indien u deze informatie niet verstrekt, kan HAPPN u zijn Diensten niet leveren en kunt u geen Account aanmaken. In alle gevallen zijn uw voornaam (openbaar), leeftijd (openbaar), geboortedatum (privé), geslacht en minimaal één Profielfoto vereist om u te kunnen inschrijven op de App. Vervolgens heeft u te allen tijde de mogelijkheid om foto’s toe te voegen of te verwijderen, zolang u minstens een Profielfoto die uw gezicht bevat heeft toegevoegd. Zoals gespecificeerd in paragraaf 1 “Definities”, moet de eerste Profielfoto uw gezicht laten zien, als u dit niet doet wordt een foto met uw gezicht automatisch op nummer 1 geplaatst.

Bij aanmelding met uw mobiele telefoonnummer, is uw telefoonnummer vereist.

Bij aanmelding met Facebook, deelt Facebook standaard uw voornaam en leeftijd met ons. U kunt Facebook toestaan uw achternaam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres met HAPPN te delen en Profielfoto’s van uw Facebook-account toe te voegen.

Bij aanmelding met Apple of Google, delen Apple of Google standaard uw voornaam en e-mailadres met ons. Zij kunnen daarnaast ook uw achternaam met HAPPN delen.

Daarnaast moet u, als bij de inschrijving de geolokalisatie en dus het door happn verzamelen van locatiegegevens om u profielen van Leden u bent tegengekomen weigert, uw woonplaats opgeven. Deze informatie geeft HAPPN de mogelijkheid om u profielen van Leden bij u in de buurt aan te bieden.

Optionele informatie om uw profiel aan te vullen

U kunt aanvullende informatie invullen om uw profiel aan te vullen. Deze informatie is optioneel en wordt door u naar eigen goeddunken en onder uw eigen verantwoordelijkheid verstrekt. U kunt uw profiel direct op de App en/of via Facebook Connect invullen door uw account met Facebook te synchroniseren. Deze gegevens zijn als volgt:

Uw beschrijving is een vrij tekstvak, HAPPN ontraadt het Lid om via de App gegevens te communiceren die als gevoelig kunnen worden beschouwd door andere Leden of HAPPN. Gevoelige gegevens zijn gegevens die volgens de Algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (“AVG”) als “gevoelig” worden beschreven. Dit omvat gegevens met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, alsook de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid (“Gevoelige gegevens”). Indien het Lid desondanks dergelijke gegevens op zijn profiel wenst mee te delen, wordt deze mededeling, volgens de AVG, geacht “kennelijk openbaar te zijn gemaakt” door het betrokken lid.

3.1.2. Gegevens over interacties met HAPPN:

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice en -support, een probleem met onze Diensten meldt, een andere gebruiker meldt, om assistentie vraagt, uw rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefent of aan promotionele acties, spellen en prijsvragen, enquêtes deelneemt, uw ervaring met onze diensten deelt, getuigenissen en onze vragenlijsten invult, verzamelt HAPPN, indien van toepassing, de volgende persoonlijke gegevens over u:

Deze gegevens worden verzameld door HAPPN wanneer u een verzoek om assistentie naar onze klantenservice stuurt, uw rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefent, een probleem of een andere gebruiker meldt. Deze informatie is nodig om meldingen af te kunnen handelen of om aan uw verzoeken te voldoen. Deze informatie wordt eveneens verwerkt wanneer er een melding over u wordt gedaan. HAPPN heeft de wettelijke verplichting om meldingen van haar leden te verzamelen om inhoud of gedrag dat onze Algemene gebruiksvoorwaarden mogelijk schendt onder haar aandacht te brengen.

Deze gegevens worden door HAPPN verzameld wanneer u deelneemt aan onze spellen en wedstrijden, onze enquêtes en tevredenheidsvragenlijsten beantwoordt en uw getuigenissen verstrekt. De gegevens zijn verplicht als u wilt deelnemen aan de spellen en prijsvragen die door HAPPN worden georganiseerd. Zonder deze gegevens kan HAPPN u niet registreren voor spellen of wedstrijden. De gegevens met betrekking tot uw getuigenissen en tevredenheid zijn echter optioneel.

3.2 Gegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze diensten en functies gebruikt, verzamelen we informatie over uw activiteit op de App:

Wanneer u de Diensten opent en de App en zijn functies gebruikt, wordt er informatie verzameld en verwerkt over hoe u ze gebruikt. De meeste van deze door HAPPN verzamelde informatie is nodig voor de levering van de Diensten. Zonder deze gegevens kan HAPPN de Diensten met betrekking tot de App van HAPPN niet leveren. Het gaat daarbij met name om aanmelddatum, inlogdatums, online- of offlinestatus, aard en aantal van de interacties met Leden (zoals SuperCrushs, Likes, Kruispunten en Crushes) evenals het aantal transacties (aankoop van SuperCrushs of afgesloten abonnementen), ontvangen meldingen en meldingsvoorkeuren.

De App is ontworpen om u in staat te stellen Leden die u tegengekomen bent of zou kunnen tegenkomen, terug te vinden. Uw gps-locatie wordt alleen opgeslagen indien u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Er wordt u expliciet om toestemming gevraagd om uw locatiegegevens te verzamelen en te verwerken, zodat HAPPN de Kruispunten kan identificeren met andere Leden die ook met geolocalisatie ingestemd hebben.

Tenzij u gekozen hebt voor striktere instellingen, wordt uw Gps-locatie regelmatig door HAPPN opgeslagen. 

Wanneer de Gps-locaties van twee Leden zich binnen een bepaalde afstand bevinden, beschouwt HAPPN dat als een Kruispunt. 

Uw Kruispunten worden weergegeven in uw profiel, maar Leden die u tegenkomt tonen wij nooit uw exacte locatie. Zo ziet elk Lid op de App zijn eigen locatie op het moment dat hij of zij binnen een bepaalde afstand een ander Lid tegenkomt, maar men ziet echter nooit de exacte locatie van het andere Lid. 

Als u bij uw inschrijving de geolokalisatie niet toestaat moet u uw woonplaats opgeven. Deze informatie geeft HAPPN de mogelijkheid om u profielen van Leden bij u in de buurt aan te bieden.

Deze Kruispunten kunnen weergegeven worden op een tijdlijn of op de Map (kaart). 

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door uw locatie uit te schakelen op uw mobiele telefoon. In dit geval wordt uw tijdlijn niet langer bijgewerkt en kunt u na het deactiveren van de geolocalisatie-optie niet meer zien welke andere leden u bent tegengekomen. Als u geen profiel meer in uw tijdlijn heeft vragen wij u om uw woonplaats om u nieuwe profielen van Leden bij u in de buurt aan te kunnen bieden.

U kunt ook vragen dat uw profiel en dus uw kruispunten niet langer op de Map worden weergegeven. In dit geval verschijnt u alleen in de tijdlijn van andere Leden. Ook ziet u dan geen profielen van tegengekomen Leden meer op de Map, maar alleen nog maar in uw tijdlijn. Ga hiervoor naar de app, klik op «Mijn voorkeuren» en schakel dan onderaan het scherm de optie «Mijn locatie delen» uit.

De Berichten worden verzonden en opgeslagen op de servers van HAPPN om de Overdrachtsdienst te leveren voor uitwisselingen tussen Leden die een Crush hebben gekregen of wanneer een Lid de functie FlashNote gebruikt. Tekst- en spraakberichten zijn strikt privé en uitsluitend beschikbaar voor de betrokken Leden. De beheerders van HAPPN hebben geen enkel recht op controle over deze gesprekken. Deze Berichten worden niet doorgegeven of gecommuniceerd aan derden, behalve op gerechtelijk verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien zijn de Berichten strikt privé en zijn ze niet toegankelijk voor andere niet-betrokken Leden of voor derden.

Wanneer u een Videogesprek wilt voeren op de HAPPN-app, zijn bepaalde technische gegevens van uw mobiel vereist om de communicatie tussen de twee Leden tot stand te brengen. Datum, begin- en eindtijdstip worden door HAPPN opgeslagen, maar HAPPN slaat de inhoud van de Videogesprekken niet op.

De zoekfunctie van de App stelt u in staat om andere Leden te filteren op leeftijd, geslacht en Kenmerken voor zover deze gegevens door hen zijn opgegeven. Leeftijd en Kenmerken kunt u op elk moment wijzigen. Na voorafgaande toestemming voor de verwerking van dit gegeven door HAPPN, is het ook mogelijk om het geslacht van de gezochte gebruikers te wijzigen, zodat u uitsluitend profielen tegenkomt die aan uw zoekvoorkeuren voldoen. U komt daarna alleen Leden op uw tijdlijn tegen die aan uw zoekvoorkeuren voldoen.

Wij verzamelen informatie van en over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten, zoals serverlogboeken die informatie kunnen bevatten zoals IP-adressen, versie van de app, versie en model van het apparaat, identificatienummer van het (mobiele) apparaat, gebruikte taal, besturingssysteem, app storingen, advertentie-ID’s. Deze gegevens kunnen verzameld worden door middel van cookies en soortgelijke technologieën: voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Transactiegegevens: HAPPN verzamelt of verwerkt geen bankgegevens. De App Store van Apple en de Play Store van Google hebben ervoor gekozen om bepaalde gegevens, waaronder transactiegegevens, niet te verstrekken aan mobiele apps. Deze gegevens worden uitsluitend door deze platforms verzameld en verwerkt, zonder dat HAPPN deze betaalmethode kan bewerken. De enige informatie die wordt uitgewisseld tussen HAPPN en App Store van Apple of de Play Store van Google zijn technische gegevens die u niet identificeren (bijvoorbeeld een transactienummer) om transacties te valideren. HAPPN slaat dus uw aankoop- en abonnementengeschiedenis op, maar bewaart geen enkele informatie met betrekking tot de gebruikte betaalwijze. 

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?

4.1. Levering van diensten en functies in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden

Wettelijke basis: De uitvoering van het contract

De door HAPPN verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de App en de levering van de Diensten die aan de Leden worden aangeboden onder het bindende servicecontract (Algemene gebruiksvoorwaarden).

4.2. Tonen van profielen die u tegengekomen bent of zou kunnen tegenkomen

Wettelijke basis: toestemming

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken door de geolocalisatie-optie op uw smartphone uit te schakelen. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die vóór deze intrekking zijn uitgevoerd.

Meer info?

De App is ontworpen om u in staat te stellen Leden die u tegengekomen bent of zou kunnen tegenkomen, terug te vinden. De app identificeert Kruispunten met andere Leden mits deze Leden ook met geolocalisatie ingestemd hebben. Op basis van deze informatie kan HAPPN u profielen voorleggen van Leden die u tegengekomen bent of zou kunnen tegenkomen en die overeenkomen met uw zoekvoorkeuren.

Wettelijke basis: uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u onze Diensten aan te kunnen bieden en uw kansen te vergroten om Leden te vinden die aan uw zoekvoorkeuren voldoen.

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is van gerechtvaardigd belang voor HAPPN om Leden relevante profielen aan te kunnen bieden in het kader van zijn Diensten. U kunt te allen tijden bezwaar maken tegen dit gebruik door contact met ons op te nemen (zie sectie 11. Contact).

4.3. Het voorstellen van relevante aanbiedingen en inhoud (marketing en reclame)

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om u aanbiedingen te kunnen doen. Wat de nieuwsbrief betreft, kunt u zich te allen tijde afmelden voor de e-mailnieuwsbrieven van HAPPN door te klikken op de betreffende link in de e-mails die u ontvangt.

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om u uit te sluiten van zijn promotionele inhoud op de sociale netwerken en om zijn diensten bekend te maken aan niet-Leden op sites van derden. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling met deze sociale netwerken door contact met ons op te nemen (zie sectie 11. Contact) of rechtstreeks via de app, ga hiervoor naar «Mijn gegevens» en vervolgens naar «Mijn keuzes beheren». Wanneer u geen toestemming geeft voor het delen van uw gegevens, dan kunnen wij happn-advertenties op partnersites niet langer voorkomen.

Wettelijke basis: Toestemming

De reclame die weergegeven wordt op HAPPN is gepersonaliseerd als u uw toestemming gegeven hebt. U kunt bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties afhankelijk van uw leeftijdsgroep en geslacht op de app, ga hiervoor naar “Mijn gegevens” en vervolgens naar “Mijn keuzes beheren”. Premium-Leden hebben geen reclame op de HAPPN-app.

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang

gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om op zijn niet-gepersonaliseerde app advertenties aan niet Premium Leden te tonen. 

4.4. Het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en onze kennis over uw gebruik ervan

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang 

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om zijn diensten te verbeteren en te optimaliseren, zijn gebruikers evenals de manier waarop zijn diensten gebruikt worden, beter te begrijpen. 

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang 

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om de presentatie van de profielen op de App te verbeteren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik door contact met ons op te nemen (zie sectie 11. Contact).

4.5. Het garanderen van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om de veiligheid van haar app en de gegevens die zij verwerkt te waarborgen. U kunt zich te allen tijde tegen dit gebruik verzetten door contact met ons op te nemen (zie paragraaf 11. Contact). HAPPN kan echter doorgaan met de uitvoering van de verwerking indien daarvoor gegronde en dwingende redenen zijn.

4.6. Het voorkomen en bestrijden van illegale of ongeautoriseerde activiteiten (schending van gebruiksvoorwaarden), het vertrouwen van Leden garanderen en voldoen aan wettelijke vereisten

Wettelijke basis: Wettelijke verplichting

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de wettelijke verplichting van HAPPN, als bewaarder van de gegevens, om illegale inhoud te verwijderen zodra zij hiervan kennis neemt (artikel 6 van de wet van 21 juni 2004 betreffende het recht op vertrouwen in de digitale economie) en op de verplichting van HAPPN om te reageren op verzoeken van Leden om hun rechten op hun persoonsgegevens uit te oefenen (artikelen 12 tot 22 van de AVG).

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om frauduleuze activiteiten die via zijn diensten uitgevoerd zouden kunnen worden of die in strijd zijn met zijn Algemene gebruiksvoorwaarden, te voorkomen en te stoppen en om de veiligheid van zijn gebruikers te waarborgen door profielidentificatie toe te staan. U kunt zich te allen tijde tegen dit gebruik verzetten door contact met ons op te nemen (zie paragraaf 11. Contact). HAPPN kan echter doorgaan met de uitvoering van de verwerking indien daarvoor gegronde en dwingende redenen zijn.

Wettelijke basis: toestemming

Uw toestemming voor het gebruik van uw biometische gegevens voor het certifiëren van uw profiel wordt u gevraagd wanneer u de met de profielcertificatie begint. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, ga hiervoor naar “Mijn gegevens” en vervolgens naar “Mijn keuzes beheren”. Als u uw toestemming intrekt wordt uw video verwijderd en kunnen uw biometrische gegevens niet langer verzameld worden. Wanneer u Profielfoto’s toevoegt of uw huidige Profielfoto’s verwijderd is de vergelijking van uw gezicht dus onmogelijk en is het mogelijk dat uw uw badge “Gecertifieerd profiel” verliest.

4.7. Technische hulp en ondersteuning aan de Leden

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van HAPPN om zijn Leden in staat te stellen de App onder goede technische en operationele voorwaarden te gebruiken.

5. Cookies en soortgelijke technologieën

Onze website kan gebruik maken van cookies voor technische, marketing- en analytische doeleinden. De App kan gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën voor technische en analytische doeleinden.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

6. Hoe worden uw gegevens gedeeld?

Alleen bepaalde medewerkers van de klantenservice en bevoegde managers van HAPPN verwerken de persoonlijke gegevens van de Leden voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze werknemers en bevoegde managers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Geauthenticeerde en betrouwbare dienstverleners en partners kunnen namens HAPPN eveneens toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de Leden en/of het verwerken ervan in overeenstemming met het Privacybeleid en met waarborg van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Leden. Deze dienstverleners helpen ons bij het uitvoeren en verbeteren van onze Diensten, waaronder:

In het kader van de marketing- en reclameactiviteiten bestemd voor niet-Leden, kunnen uw gegevens gedeeld worden met sociale netwerkpartners om u uit te sluiten van onze advertentiecampagnes, tenzij u daartegen bezwaar maakt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de lijst met onze dienstverleners en partners.

Bovendien kan HAPPN, op verzoek van overheidsinstanties, met inbegrip van gerechtelijke autoriteiten,en om te voldoen aan een gerechtelijk of juridisch verzoek, de persoonsgegevens van haar leden doorgeven.

Tot slot kunnen wij uw gegevens doorgeven in het kader van de bedrijfsactiviteiten, zoals, maar niet beperkt tot, herstructurering, wijziging van zeggenschap, fusie, overname, desinvestering, ontbinding.

7. Overdracht van gegevens buiten de EU

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van de Leden worden in de Europese Unie gehost.

De persoonsgegevens van de leden worden echter overdragen aan onderaannemers van HAPPN buiten de Europese Unie met het oog op de ondersteuning van de Leden, het beheer van meldingen, reclame en marketing.

De doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie kan plaatsvinden naar landen waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft genomen over de bescherming van persoonsgegevens. HAPPN garandeert dat deze overdrachten plaatsvinden onder voorwaarden die de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens en een adequaat beschermingsniveau in overeenstemming met de geldende regelgeving waarborgen. Deze overdrachten vallen namelijk onder modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Om hiervan een kopie te verkrijgen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo@happn.fr.

Voor de locatie van deze ontvangers verwijzen wij naar de lijst met onze dienstverleners en partners

8. Hoe kunt u uw rechten op uw gegevens uitoefenen?

Uw rechten

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de wetop de gegevensbescherming en de AVG, heeft elk Lid het recht op toegang, rectificatie en, indien nodig, overdracht of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of beperking van zijn of haar persoonsgegevens en het recht om richtlijnen vast te stellen voor het lot van zijn of haar persoonsgegevens na overlijden. HAPPN houdt zich bezig met de bezorgdheden van haar Leden en verbindt zich ertoe de bescherming van persoonsgegevens te respecteren en deze verzoeken zo snel mogelijk te behandelen.

Hoe ze uit te oefenen?

Het Lid kan zijn rechten uitoefenen, mits bewijs van identiteit, door een e-mail te sturen naar support@happn.com, waarbij hij zijn rechten rechtstreeks vanuit de App kan uitoefenen, of door een brief te sturen naar het volgende postadres: Ter attentie van Data Protection Officer, HAPPN - 5 rue Feydeau 75002 Parijs - Frankrijk. Om privacyredenen kan, in geval van twijfel over de identiteit van de aanvrager, om een legitimatiebewijs gevraagd worden.

Voor elke andere klacht kan het Lid een verzoek indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Details van rechten

Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend binnen de grenzen van de mogelijkheden van HAPPN voor wat betreft het gebruik van Facebook, Google of Apple om in te loggen op de App. Een deel van de gegevens wordt door Facebook, Google of Apple met HAPPN gedeeld en kan derhalve niet zonder de medewerking van Facebook, Google of Apple worden gerectificeerd.

9. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

HAPPN heeft een werkwijze opgesteld waarbij persoonlijke gegevens automatisch worden verwijderd met inachtneming van de termijnen, zoals hieronder vastgelegd. Als bepaalde gegevens langer dan deze termijnen moeten worden bewaard voor statistieke doeleinden, worden deze onomkeerbaar anoniem gemaakt, zodat het niet meer mogelijk is u te identificeren.

HAPPN bewaart de gegevens van het Lid voor de duur die nodig is voor het gebruik van het Account van het Lid, namelijk:

Wat betreft uw Geografische posities of Kruispunten gelden er kortere bewaartermijnen:

HAPPN verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen en alle middelen die tot haar beschikking staan in te zetten om een optimale veiligheid van de opgeslagen gegevens te garanderen. Het is nog steeds de verantwoordelijkheid van het Lid om passende maatregelen te nemen om zijn of haar gegevens te beschermen.

10. Persoonlijke gegevens van minderjarige kinderen


HAPPN weigert gegevens van minderjarige kinderen te verzamelen. Wanneer een lid liegt over zijn of haar geboortedatum en in het bijzonder in het geval van frauduleuze verklaringen over zijn of haar meerderheid, worden de ouders van het minderjarige kind verzocht HAPPN hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar een van de in artikel 11 “Contact” genoemde contactpersonen, om te verzoeken de gegevens te verwijderen. HAPPN verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens van het minderjarige kind zo snel mogelijk te verwijderen.

11. Contact 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

>