คำว่า "ใช้งานอยู่" บนโปรไฟล์ของบางคนหมายความว่าอย่างไร?