จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือไม่?