Συνάντησα τυχαία ένα άτομο στην πραγματική ζωή και θέλω να το ξαναδώ. Τι κάνω;