Τα προφίλ των ατόμων που έχω συναντήσει δεν αντιστοιχούν στις προτιμήσεις μου.