Έχω αλλάξει τις προτιμήσεις μου, αλλά τα προφίλ στο Χρονολόγιο δεν αλλάζουν.