Χρειάζεται σύνδεση με το Διαδίκτυο για να λειτουργεί η εφαρμογή;